Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Δημιουργία Εναλλακτικών Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων στο ΠΣΔ

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (διευθύνσεις email) που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στους χρήστες του είναι συνήθως αρκετά εκτενείς, κάτι που τις κάνει δυσκολότερες στην απομνημόνευση. Για το σκοπό αυτό το ΠΣΔ δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να δημιουργήσουν μέχρι δύο εναλλακτικές διευθύνσεις, οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με την βασική ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε λογαριασμού. Δηλαδή θα συνεχίζει να είναι ενεργή και η κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, αλλά και οι εναλλακτικές. Λογαριασμούς χρήστη του ΠΣΔ εκτός των εκπαιδευτικών διαθέτουν και οι σχολικές μονάδες, τα γραφεία, κ.α.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ενότητα 4η - Οδηγίες δραστηριοτήτων 2ης εβδομάδας

Παρακάτω ακολουθούν σύντομες οδηγίες που αφορούν τις δραστηριότητες της 2ης εβδομάδας της 4ης ενότητας του προγράμματος Π4-2011-ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. (Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση).

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εβδομάδας αφορά:
  • Βασικά Θέματα Επεξεργασίας Εικόνας,Ήχου και Κινούμενης Εικόνας

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ενότητα 4η - Οδηγίες δραστηριοτήτων 1ης εβδομάδας

Παρακάτω ακολουθούν σύντομες οδηγίες που αφορούν τις δραστηριότητες της 1ης εβδομάδας της 4ης ενότητας του προγράμματος Π4-2011-ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. (Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση).

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εβδομάδας αφορά:
  • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
  • Εξοικείωση στη Σχεδίαση & Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών