Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με Google Apps Script

Στα πλαίσια πειραματισμών για τις δυνατότητες της Google Apps Script, ανέπτυξα και διαθέτω για ελεύθερη χρήση 2 εκπαιδευτικά παιχνίδια ερωτήσεων.
Το ένα είναι η κλασική κρεμάλα, μόνο που έχει εμπλουτιστεί με επεξηγήσεις των λέξεων.