Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Cascading Style Sheets - CSS

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των Cascading Style Sheets (css stylesheets) έχει καθιερωθεί ολοκληρωτικά στη μορφοποίηση ιστοσελίδων. Σαν συμπλήρωμα λοιπόν στα μαθήματα της "Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων" και "Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο" (html) που γίνονται στον 2ο κύκλο πληροφορικής του ΤΕΕ ανέπτυξα ένα σχετικό εισαγωγικό μάθημα (tutorial), το οποίο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση.

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

"Σωστά" Γραμμένα Κείμενα

Είναι σημαντικό όταν γράφουμε (ή αντιγράφουμε και τοποθετούμε) κείμενα σε μια ιστοσελίδα να φροντίζουμε να ακολουθούμε μια σειρά από κανόνες, ώστε να διατηρούμε την λειτουργική και αισθητική ποιότητα της ιστοσελίδας.